Při konstrukci rádiových (komunikačních) systémů se používají různé obvody. Zde se podíváme na některé z nich.

Zesilovač (amplifier)

(Elektrický) zesilovač je obvod, který zesiluje napětí, proud nebo výkon.

Oscilátor (oscillator)

Je obvod, který vyrábí napětí o harmonikém průběhu určitého kmitočtu.

Směšovač (mixer)

Směšovač je obvod, který ze dvou harmonických (sinusových) napětí vyrobí opět dvě harmonická napětí s kmitočty danými součtem a rozdílem vstupních kmitočtů: f1, f2 >> (f1 - f2), (f1 + f2).

Např.: f1 = 1 MHz, f2 = 1 kHz >> (f1 - f2) = 0,999 MHz, (f1 + f2) = 1,001 MHz.

Z daného příkladu je vidět, že směšovač lze použít jako modulátor pro amplitudovou modulaci.

Diodový směšovač - obvodové schéma.
Figure 1. Diodový směšovač - obvodové schéma.

Zapojení na obrázku se chová podobně jako křížový přepínač.

Křížový přepínač.
Figure 2. Křížový přepínač.

Napětím c(t) (na obrázku dole) je řízen diodový přepínač. Střídavě jsou otevírány a zavírány dvojice diod D1, D2 a D3, D4. Přes tento přepínač pak prochází napětí x(t) (na obrázku vlevo).

Otevřené D1, D2: x(t) při průchodu přepínačem zachová polaritu.
Otevřené D3, D4: x(t) při průchodu přepínačem otočí polaritu.

Princip funkce diodového směšovače.

V blokových schématech se používá značka podobná násobení.

Směšovač - značka pro bloková schémata.
Figure 3. Směšovač - značka pro bloková schémata.

Další informace také zde.